Pro/Am Open Latin B (36-50)

Total competitors: 115

Rank Parntership Total Points Total Competitions Points per Competition
1 Keatley/Robatsenko 110 12 9.2
2 Broccole/Kazlouski 80 6 13.3
3 White/Bartashevich 75 9 8.3
4 Fang/Tarasov 72 8 9
5 Lyon/Nazarov 62 7 8.9
6 Stanko/Malakhov 59 4 14.8
7 Biggs/Samarskyi 55 6 9.2
8 Tarr/Genkin 51 6 8.5
9 Wang/Hustiuc 47 4 11.8
10 Enoch/Drobotov 43 5 8.6
11 Shtabskaya/Brazas 38 5 7.6
12 Nirchi/Milot 35 3 11.7
13 Mo/Tarasov 34 5 6.8
13 Wright/Voronovich 34 3 11.3
15 Burch/Vinikovskyi 33 5 6.6
15 Smith/Lifshitz 33 2 16.5
17 Himovich/Burazer 27 4 6.8
18 Sadoff/Kozhukhar 23 3 7.7
18 Slonim/Pigotskyy 23 5 4.6
20 Strasser/Kochergin 22 2 11
20 Tipley/Richardson 22 1 22
22 Blinova Thorpe/Joly 21 2 10.5
23 Benchetrit/Langella 20 2 10
24 Altizio/Malakhov 19 3 6.3
24 Mukhametshina/Kiselev 19 1 19
26 Enoch/Voronovich 17 1 17
26 Kagno/Simachev 17 1 17
28 Putnam/Bogre 16 7 2.3
29 Di Iorio/Sese 15 3 5
29 Marotto/Pigotskyy 15 3 5
31 Bauer/Gorodetskyy 13 1 13
31 Bucio/Tsekanovsky 13 4 3.3
31 Chen/Yushin 13 2 6.5
31 Deich/Fomin 13 1 13
31 Li/Nolan 13 4 3.3
36 Li/Nikitin 12 5 2.4
36 Mishina/Voronovich 12 1 12
36 Picerno/Escolme 12 1 12
39 Giordano/Danailov 11 1 11
39 Kuan/Zeglen 11 2 5.5
39 Li/Kuznetsova 11 2 5.5
39 Myrtceva/Tarnavskyy 11 2 5.5
39 Slonim/Pigotskyy 11 1 11
39 Smart/Temesvari 11 3 3.7
45 DiCarlo/Drobny 10 3 3.3
45 Kennedy/Nashev 10 1 10
45 Prata/Mulyavka 10 1 10
48 Cross/Gavryliv 9 1 9
48 Yablokova/Favilla 9 2 4.5
50 Kaufman/Zakhariants 8 2 4
50 Paoletti/Drobotov 8 1 8
50 Stefani/Barov 8 1 8
50 Tombaugh/Khutsidze 8 1 8
50 Zavodchikov/Demidov 8 1 8
55 Berthelot/Richardson 7 1 7
55 Carat/Pruneau 7 1 7
55 Howard/Van der Zander 7 1 7
55 Hutto/Davies 7 3 2.3
59 Mehta/Burazer 6 1 6
59 Pham/Mineau 6 2 3
59 Rigopoulos/Ivanov 6 3 2
59 Shtabskaya/Brovko 6 1 6
59 Yoo/Senko 6 3 2
59 Zheng/Nesterova 6 2 3
65 Garcia/Martinez Campos 5 1 5
65 Gruzdeva/Isaiev 5 2 2.5
65 Liang/Germanavicius 5 1 5
65 Li/Nikitin 5 1 5
65 Lynch/Tarasov 5 1 5
65 Mao/Novikov 5 1 5
65 Skoglund/Engelgardt 5 3 1.7
65 Tart/Genkin 5 1 5
65 White/Meyers 5 2 2.5
65 Whitney/Karaman 5 1 5
65 Ye/Lazarev 5 1 5
76 Bai/Kvashyn 4 1 4
76 Bugler/Visnakovs 4 1 4
76 Crisol/Zotov 4 1 4
76 Fong/Tarasov 4 1 4
76 Migneault/Stefanskiy 4 1 4
81 Anderson/Velev 3 1 3
81 Evans/Bilopukhov 3 1 3
81 Hambright/Lytvyn 3 1 3
81 Lane/Kapitannikov 3 1 3
81 Luu/Tarasov 3 1 3
81 McKenzie/Rivera 3 1 3
87 Arida/Edouard 2 1 2
87 Borovik/Kholostoy 2 1 2
87 Calestini/Gonzalez 2 1 2
87 Chen/Walker 2 1 2
87 Dilorio/Placidi 2 1 2
87 Liu/Lynn 2 1 2
87 Mazo/Afonkin 2 1 2
87 Myers/Shpakov 2 1 2
87 Torrecampo/Hauer 2 1 2
87 Wiredja/Astakhov 2 2 1
97 Bishop/Ciubotaru 1 1 1
97 Cohen/Margazic 1 1 1
97 Greenberg/Nekrasov 1 1 1
97 Hernandez/Greco 1 1 1
97 Ho/Golubovic 1 1 1
97 Kuhn/Faraci 1 1 1
97 McCall/Ksovreli 1 1 1
97 McDonnell/Ivanov 1 1 1
97 Michel/Lytvyn 1 1 1
97 Mitchel/Janssen 1 1 1
97 Perini/Zappia 1 1 1
97 Petrova/Sosa 1 1 1
97 Ray/Ostarek 1 1 1
97 Reina/Katona 1 1 1
97 Senese/Likhacheov 1 1 1
97 Soltanian/Martirosyan 1 1 1
97 Ticknor/Ksovreli 1 1 1
97 Wiredja/Bertini 1 1 1
97 Wu/Cho 1 1 1
Competition Date Competitors Difficulty*
New York Dance Festival 2019 Feb. 23, 2019 27 5.17
Holiday Dance Classic Championships 2016 Dec. 10, 2016 27 9.17
Ohio Star Ball 2016 Nov. 26, 2016 25
Holiday Dance Classic Championships 2017 Dec. 9, 2017 24 11.33
Emerald Ball Dancesport Championship 2019 May 4, 2019 23 13.50
Ohio Star Ball 2018 Nov. 17, 2018 23 6.57
Emerald Ball Dancesport Championship 2022 April 30, 2022 22 8.00
Millennium Dancesport Championship 2017 June 24, 2017 22 5.83
New York Dance Festival 2017 Feb. 25, 2017 22 12.83
Empire Dance Championship 2019 Aug. 3, 2019 21 7.83
Manhattan Dance Championship 2019 July 6, 2019 20 4.83
Embassy (World) Ballroom Championships 2018 Sept. 1, 2018 20 17.14
Embassy (World) Ballroom Championships 2021 Sept. 4, 2021 19 8.83
Embassy (World) Ballroom Championships 2017 Sept. 2, 2017 19 23.71
Embassy (World) Ballroom Championships 2019 Aug. 31, 2019 18 13.33
New York Dance Festival 2018 Feb. 24, 2018 18 9.00
Empire Dance Championship 2017 Aug. 5, 2017 18 7.83
Holiday Dance Classic Championships 2021 Dec. 11, 2021 17 18.29
Ohio Star Ball 2021 Nov. 20, 2021 16 10.14
Empire Dance Championship 2021 Aug. 7, 2021 16 9.33
Millennium Dancesport Championship 2018 June 23, 2018 16 17.33
Ohio Star Ball 2017 Nov. 18, 2017 16 4.50
Emerald Ball Dancesport Championship 2017 May 6, 2017 16 23.83
Manhattan Dance Championship 2022 July 2, 2022 15 27.00
Manhattan Dance Championship 2018 July 7, 2018 15 5.83
Millennium Dancesport Championship 2022 June 25, 2022 14 9.50
Holiday Dance Classic Championships 2018 Dec. 8, 2018 14 21.67
Emerald Ball Dancesport Championship 2018 May 5, 2018 14 14.33
Manhattan Dance Championship 2017 July 1, 2017 14 7.67
New York Dance Festival 2022 Feb. 26, 2022 13 20.00
USDC Open to the World 2021 Sept. 11, 2021 13 18.00
Emerald Ball Dancesport Championship 2021 May 1, 2021 13 6.60
Paragon Open DanceSport Championships 2017 Oct. 28, 2017 13 19.67
USDC US Championship 2021 Sept. 11, 2021 12 9.00
Millennium Dancesport Championship 2021 June 26, 2021 12 8.83
Paragon Open DanceSport Championships 2019 Oct. 26, 2019 12 5.17
Empire Dance Championship 2018 Aug. 4, 2018 12 9.17
San Diego Ballroom Beach Bash 2018 April 14, 2018 12 32.83
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2019 March 23, 2019 11 11.14
Paragon Open DanceSport Championships 2018 Oct. 27, 2018 11 14.83
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2018 March 24, 2018 11 28.00
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2017 March 18, 2017 11 11.00
Millennium Dancesport Championship 2019 June 29, 2019 10 7.83
Hollywood Dancesport Championships 2018 Nov. 3, 2018 10 53.17
Golden Star Dancesport Championship 2018 Jan. 27, 2018 10 18.00
California Open Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 10 9.50
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2022 March 19, 2022 9 23.71
Manhattan Dance Championship 2021 July 3, 2021 9 23.33
Desert Classic Dancesport Championship 2021 July 10, 2021 8 21.00
Constitution State Dancesport Championships 2019 Oct. 5, 2019 8 21.17
San Diego Ballroom Beach Bash 2019 April 13, 2019 8 38.50
The NV Ball DanceSport Championship 2018 Aug. 18, 2018 8 61.67
Desert Classic Dancesport Championship 2018 July 14, 2018 8 74.50
Hollywood Dancesport Championships 2017 Nov. 4, 2017 8 59.60
Paragon Open DanceSport Championships 2021 Oct. 23, 2021 7 18.75
Kings Ball 2018 Dec. 1, 2018 7 30.83
Vegas Open Dance Challenge 2018 March 3, 2018 7 52.60
California Open Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 7 53.20
USDC US Championship 2017 Sept. 9, 2017 7 10.67
International Grand Ball Championship 2022 July 23, 2022 6 18.67
Desert Classic Dancesport Championship 2022 July 9, 2022 6 52.33
Miami Vibe Dancesport Competition 2021 April 24, 2021 6 3.00
Vegas Open Dance Challenge 2019 March 2, 2019 6 72.67
California Open Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 6 50.40
Golden Star Dancesport Championship 2019 Jan. 26, 2019 6 31.00
North American Imperial Star Ball 2017 Nov. 11, 2017 6 53.00
Desert Classic Dancesport Championship 2017 July 8, 2017 6 54.00
Wisconsin State Dancesport Championship 2017 April 29, 2017 6 34.50
San Diego Ballroom Beach Bash 2017 April 8, 2017 6 66.00
Golden Star Dancesport Championship 2017 Jan. 28, 2017 6 22.00
Vegas Open Dance Challenge 2022 March 5, 2022 5 32.67
Hollywood Dancesport Championships 2021 Oct. 30, 2021 5 26.00
Peoples Choice Dancesport Competition 2021 May 29, 2021 5 2.00
USDC Open to the World 2019 Sept. 7, 2019 5 26.25
Capital Championships 2019 Aug. 24, 2019 5 24.00
DBDC 2019 July 27, 2019 5 8.67
Desert Classic Dancesport Championship 2019 July 13, 2019 5 71.33
Miami Vibe Dancesport Competition 2019 April 27, 2019 5 69.75
Michigan Dance Challenge 2019 March 30, 2019 5 44.25
North American Imperial Star Ball 2018 Nov. 10, 2018 5 66.33
DBDC 2018 Sept. 15, 2018 5 37.40
USDC US Championship 2018 Sept. 8, 2018 5 61.75
Capital Championships 2018 Aug. 25, 2018 5 26.25
American Star Ball 2018 May 19, 2018 5 48.25
San Francisco Open Dancesport Championship 2018 April 7, 2018 5 51.40
Superstars Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 5 28.50
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2017 Oct. 14, 2017 5 38.33
USDC Open to the World 2017 Sept. 9, 2017 5 13.75
Capital Championships 2017 Aug. 26, 2017 5 33.00
The NV Ball DanceSport Championship 2017 Aug. 19, 2017 5 30.00
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2017 June 17, 2017 5 14.75
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2017 June 10, 2017 5 70.00
Vegas Open Dance Challenge 2017 March 4, 2017 5 32.00
American Star Ball 2022 May 21, 2022 4 37.50
Philadelphia Dancesport Championship 2022 April 9, 2022 4 25.00
City Lights Open 2022 Jan. 29, 2022 4 13.25
International Grand Ball Championship 2021 July 24, 2021 4 16.00
Kings Ball 2019 Dec. 7, 2019 4 46.50
Grand National DanceSport Championships 2019 Oct. 26, 2019 4 19.67
San Francisco Open Dancesport Championship 2019 April 6, 2019 4 66.33
California Star Ball Dancesport Championship 2018 Nov. 24, 2018 4 82.00
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2018 June 16, 2018 4 36.25
Wisconsin State Dancesport Championship 2018 April 28, 2018 4 39.50
ST Louis Star Ball Championship 2018 March 10, 2018 4 109.00
Heritage Classic Dancesport Championship 2018 March 3, 2018 4 42.00
Maryland Dancesport 2018 Feb. 3, 2018 4 59.67
Elite DanceSport 2017 Oct. 14, 2017 4 41.75
Virginia State Dancesport Championship 2017 July 15, 2017 4 56.00
Michigan Dance Challenge 2017 March 25, 2017 4 39.33
Indiana Challenge Dancesport Championship 2017 Feb. 25, 2017 4 39.00
Maryland Dancesport Championship 2017 Feb. 4, 2017 4 2.50
Kings Ball 2016 Dec. 3, 2016 4 2.00
Peoples Choice Dancesport Competition 2022 May 28, 2022 3 20.50
Platinum Dancesport Classic 2022 Feb. 12, 2022 3 1.00
California Star Ball Dancesport Championship 2021 Nov. 27, 2021 3 37.00
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2021 Oct. 9, 2021 3 10.00
Capital Championships 2021 Aug. 28, 2021 3 21.00
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2021 Aug. 14, 2021 3 24.00
Michigan Dance Challenge 2021 March 27, 2021 3
Platinum Dancesport Classic 2021 Feb. 20, 2021 3 1.00
South Open DanceSport Championship 2020 Dec. 5, 2020 3
Elite DanceSport 2020 Oct. 10, 2020 3 11.00
The NV Ball DanceSport Championship 2019 Aug. 17, 2019 3 57.50
International Grand Ball Championship 2019 July 27, 2019 3 24.00
Twin Cities Open Ballroom Championship 2019 July 20, 2019 3 33.00
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2019 June 15, 2019 3 18.00
American Star Ball 2019 May 18, 2019 3 44.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2019 May 11, 2019 3 66.00
Windy City Open 2019 March 30, 2019 3 59.50
Indiana Challenge Dancesport Championship 2019 Feb. 23, 2019 3 47.00
Superstars Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 3 47.67
Nashville Stars Dance Spectacular 2019 Jan. 19, 2019 3 66.50
South Open DanceSport Championship 2018 Dec. 1, 2018 3 24.50
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2018 Oct. 13, 2018 3 38.67
Elite DanceSport 2018 Oct. 13, 2018 3 37.00
Constitution State Dancesport Championships 2018 Oct. 6, 2018 3 13.00
Cleveland Dancesport Challenge 2018 Sept. 22, 2018 3 51.00
USDC Open to the World 2018 Sept. 8, 2018 3 63.50
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2018 May 12, 2018 3 135.00
Miami Vibe Dancesport Competition 2018 April 28, 2018 3 58.50
Kings Ball 2017 Dec. 2, 2017 3 35.00
DBDC 2017 Sept. 16, 2017 3 63.00
Colorado Star Ball Championship 2017 June 17, 2017 3 55.00
San Francisco Open Dancesport Championship 2017 April 1, 2017 3 6.00
Heritage Classic Dancesport Championship 2017 March 4, 2017 3 64.00
Superstars Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 3 22.00
Eastern U.S. Dancesport Championship 2022 Feb. 26, 2022 2 69.00
Florida Star Ball 2022 Feb. 19, 2022 2 14.00
Maryland Dancesport 2022 Feb. 5, 2022 2 5.00
Kings Ball 2021 Dec. 4, 2021 2 13.00
North American Imperial Star Ball 2021 Nov. 13, 2021 2 6.00
Grand National DanceSport Championships 2021 Oct. 30, 2021 2 13.00
Virginia State Dancesport Championship 2021 July 17, 2021 2 11.00
Grand National DanceSport Championships 2020 Oct. 31, 2020 2 18.00
CBC Dancesport 2020 Aug. 29, 2020 2 32.50
Virginia State Dancesport Championship 2019 July 20, 2019 2 27.00
Colorado Star Ball Championship 2019 June 15, 2019 2
Chicago Crystal Ball 2019 June 8, 2019 2 28.00
Washington Open Dancesport Competition 2019 May 4, 2019 2 77.00
Philadelphia Dancesport Championship 2019 April 13, 2019 2 75.00
Heritage Classic Dancesport Championship 2019 March 2, 2019 2 29.50
Platinum Dancesport Classic 2019 Feb. 2, 2019 2 103.00
Snow Ball 2019 Jan. 12, 2019 2 93.50
Commonwealth Classic 2018 Nov. 3, 2018 2 14.00
Hawaii Star Ball 2018 Oct. 6, 2018 2 46.00
Eastern U.S. Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 2 23.50
Platinum Dancesport Classic 2018 Feb. 10, 2018 2 127.00
Snow Ball 2018 Jan. 13, 2018 2 72.00
Nashville Starz DanceSport Spectacular 2018 Jan. 13, 2018 2 85.00
Commonwealth Classic 2017 Nov. 4, 2017 2 57.00
Grand National DanceSport Championships 2017 Oct. 28, 2017 2 60.00
Constitution State Dancesport Championships 2017 Oct. 7, 2017 2 46.50
Killick Klassik dancesport Event 2017 Aug. 19, 2017 2 71.00
Heart of America Championships 2017 Aug. 12, 2017 2 109.00
Volunteer State Dance Challenge 2017 July 29, 2017 2
Twin Cities Open Ballroom Championship 2017 July 8, 2017 2 57.00
Chicago Crystal Ball 2017 June 3, 2017 2 30.50
American Star Ball 2017 May 20, 2017 2 22.00
Michigan Dance Challenge 2022 March 26, 2022 1
Texas Challenge 2022 Feb. 5, 2022 1 55.00
Snow Ball 2022 Jan. 8, 2022 1 24.00
Constitution State Dancesport Championships 2021 Oct. 2, 2021 1
DBDC 2021 July 31, 2021 1 35.00
Twin Cities Open Ballroom Championship 2021 July 10, 2021 1
Dancing a la Carte Championship 2021 May 22, 2021 1 21.00
Crown Jewel of Dancesport 2021 May 15, 2021 1
Philadelphia Dancesport Championship 2021 April 17, 2021 1 4.00
Autumn Dance Classic 2019 Oct. 19, 2019 1 11.00
Hotlanta The Classic 2019 Oct. 19, 2019 1
Seattle Star Ball 2019 Oct. 5, 2019 1
Boca Ballroom DanceSport Competition 2019 Aug. 17, 2019 1
Cincinnati Ballroom Classic 2019 Aug. 17, 2019 1
Heart of America Championships 2019 Aug. 10, 2019 1
Savannah Dance Classic 2019 June 1, 2019 1
Peoples Choice Dancesport Competition 2019 May 25, 2019 1 80.00
Crown Jewel of Dancesport 2019 May 18, 2019 1 25.00
New Orleans Open Dancesport Championships 2019 April 20, 2019 1
First Coast Classic Dancesport Championship 2019 March 9, 2019 1 20.00
Maryland Dancesport 2019 Feb. 2, 2019 1 3.00
Yuletide Ball Championships 2018 Dec. 29, 2018 1 59.00
Caribbean Dancesport Classic 2018 Nov. 3, 2018 1 73.00
Hotlanta The Classic 2018 Oct. 20, 2018 1
Galaxy Dance Festival 2018 Sept. 15, 2018 1
Cincinnati Ballroom Classic 2018 Aug. 18, 2018 1 90.00
Heart of America Championships 2018 Aug. 11, 2018 1 36.00
International Grand Ball Championship 2018 July 28, 2018 1
Virginia State Dancesport Championship 2018 July 21, 2018 1 29.00
Twin Cities Open Ballroom Championship 2018 July 14, 2018 1 66.00
Northcoast Ballroom Championships 2018 June 23, 2018 1 99.00
Sapphire Dancesport Championship 2018 June 2, 2018 1
Peoples Choice Dancesport Competition 2018 May 26, 2018 1
Philadelphia Dancesport Championship 2018 April 14, 2018 1 126.00
Music City Invitational 2018 March 17, 2018 1
California Star Ball Dancesport Championship 2017 Nov. 25, 2017 1
Cleveland Dancesport Challenge 2017 Sept. 23, 2017 1 23.00
Cincinnati Ballroom Classic 2017 Aug. 19, 2017 1 60.00
Florida State DanceSport Championship 2017 Aug. 5, 2017 1 51.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2017 May 13, 2017 1 71.00
Philadelphia Dancesport Championship 2017 April 1, 2017 1
ST Louis Star Ball Championship 2017 March 11, 2017 1
City Lights 2017 Jan. 28, 2017 1
Platinum Dancesport Classic 2017 Jan. 28, 2017 1
Nashville Stars Dance Spectacular 2017 Jan. 21, 2017 1
Hawaii Star Ball 2017 Oct. 7, 2017 0
Southwest Invitational DanceSport Championship 2017 Sept. 30, 2017 0
Motown Showdown DanceSport Challenge 2017 Sept. 30, 2017 0
Galaxy Dance Festival 2017 Sept. 16, 2017 0
International Grand Ball Championship 2017 July 29, 2017 0
Northcoast Ballroom Championships 2017 June 24, 2017 0
Savannah Dance Classic 2017 June 3, 2017 0
Dancing a la Carte Championship 2017 May 27, 2017 0
Peoples Choice Dancesport Competition 2017 May 27, 2017 0
Portland Open Dancesport Competition 2017 May 13, 2017 0
Washington Open Dancesport Competition 2017 May 6, 2017 0
Miami Vibe Dancesport Competition 2017 April 22, 2017 0
Southern States Dancesport Championships 2017 April 15, 2017 0
Eastern U.S. Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 0
Snow Ball 2017 Jan. 13, 2017 0
Competition Date Competitors Difficulty*
International Grand Ball Championship 2022 July 23, 2022 6 18.67
Desert Classic Dancesport Championship 2022 July 9, 2022 6 52.33
Manhattan Dance Championship 2022 July 2, 2022 15 27.00
Millennium Dancesport Championship 2022 June 25, 2022 14 9.50
Peoples Choice Dancesport Competition 2022 May 28, 2022 3 20.50
American Star Ball 2022 May 21, 2022 4 37.50
Emerald Ball Dancesport Championship 2022 April 30, 2022 22 8.00
Philadelphia Dancesport Championship 2022 April 9, 2022 4 25.00
Michigan Dance Challenge 2022 March 26, 2022 1
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2022 March 19, 2022 9 23.71
Vegas Open Dance Challenge 2022 March 5, 2022 5 32.67
New York Dance Festival 2022 Feb. 26, 2022 13 20.00
Eastern U.S. Dancesport Championship 2022 Feb. 26, 2022 2 69.00
Florida Star Ball 2022 Feb. 19, 2022 2 14.00
Platinum Dancesport Classic 2022 Feb. 12, 2022 3 1.00
Maryland Dancesport 2022 Feb. 5, 2022 2 5.00
Texas Challenge 2022 Feb. 5, 2022 1 55.00
City Lights Open 2022 Jan. 29, 2022 4 13.25
Snow Ball 2022 Jan. 8, 2022 1 24.00
Holiday Dance Classic Championships 2021 Dec. 11, 2021 17 18.29
Kings Ball 2021 Dec. 4, 2021 2 13.00
California Star Ball Dancesport Championship 2021 Nov. 27, 2021 3 37.00
Ohio Star Ball 2021 Nov. 20, 2021 16 10.14
North American Imperial Star Ball 2021 Nov. 13, 2021 2 6.00
Hollywood Dancesport Championships 2021 Oct. 30, 2021 5 26.00
Grand National DanceSport Championships 2021 Oct. 30, 2021 2 13.00
Paragon Open DanceSport Championships 2021 Oct. 23, 2021 7 18.75
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2021 Oct. 9, 2021 3 10.00
Constitution State Dancesport Championships 2021 Oct. 2, 2021 1
USDC Open to the World 2021 Sept. 11, 2021 13 18.00
USDC US Championship 2021 Sept. 11, 2021 12 9.00
Embassy (World) Ballroom Championships 2021 Sept. 4, 2021 19 8.83
Capital Championships 2021 Aug. 28, 2021 3 21.00
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2021 Aug. 14, 2021 3 24.00
Empire Dance Championship 2021 Aug. 7, 2021 16 9.33
DBDC 2021 July 31, 2021 1 35.00
International Grand Ball Championship 2021 July 24, 2021 4 16.00
Virginia State Dancesport Championship 2021 July 17, 2021 2 11.00
Desert Classic Dancesport Championship 2021 July 10, 2021 8 21.00
Twin Cities Open Ballroom Championship 2021 July 10, 2021 1
Manhattan Dance Championship 2021 July 3, 2021 9 23.33
Millennium Dancesport Championship 2021 June 26, 2021 12 8.83
Peoples Choice Dancesport Competition 2021 May 29, 2021 5 2.00
Dancing a la Carte Championship 2021 May 22, 2021 1 21.00
Crown Jewel of Dancesport 2021 May 15, 2021 1
Emerald Ball Dancesport Championship 2021 May 1, 2021 13 6.60
Miami Vibe Dancesport Competition 2021 April 24, 2021 6 3.00
Philadelphia Dancesport Championship 2021 April 17, 2021 1 4.00
Michigan Dance Challenge 2021 March 27, 2021 3
Platinum Dancesport Classic 2021 Feb. 20, 2021 3 1.00
South Open DanceSport Championship 2020 Dec. 5, 2020 3
Grand National DanceSport Championships 2020 Oct. 31, 2020 2 18.00
Elite DanceSport 2020 Oct. 10, 2020 3 11.00
CBC Dancesport 2020 Aug. 29, 2020 2 32.50
Kings Ball 2019 Dec. 7, 2019 4 46.50
Paragon Open DanceSport Championships 2019 Oct. 26, 2019 12 5.17
Grand National DanceSport Championships 2019 Oct. 26, 2019 4 19.67
Hotlanta The Classic 2019 Oct. 19, 2019 1
Autumn Dance Classic 2019 Oct. 19, 2019 1 11.00
Constitution State Dancesport Championships 2019 Oct. 5, 2019 8 21.17
Seattle Star Ball 2019 Oct. 5, 2019 1
USDC Open to the World 2019 Sept. 7, 2019 5 26.25
Embassy (World) Ballroom Championships 2019 Aug. 31, 2019 18 13.33
Capital Championships 2019 Aug. 24, 2019 5 24.00
The NV Ball DanceSport Championship 2019 Aug. 17, 2019 3 57.50
Cincinnati Ballroom Classic 2019 Aug. 17, 2019 1
Boca Ballroom DanceSport Competition 2019 Aug. 17, 2019 1
Heart of America Championships 2019 Aug. 10, 2019 1
Empire Dance Championship 2019 Aug. 3, 2019 21 7.83
DBDC 2019 July 27, 2019 5 8.67
International Grand Ball Championship 2019 July 27, 2019 3 24.00
Twin Cities Open Ballroom Championship 2019 July 20, 2019 3 33.00
Virginia State Dancesport Championship 2019 July 20, 2019 2 27.00
Desert Classic Dancesport Championship 2019 July 13, 2019 5 71.33
Manhattan Dance Championship 2019 July 6, 2019 20 4.83
Millennium Dancesport Championship 2019 June 29, 2019 10 7.83
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2019 June 15, 2019 3 18.00
Colorado Star Ball Championship 2019 June 15, 2019 2
Chicago Crystal Ball 2019 June 8, 2019 2 28.00
Savannah Dance Classic 2019 June 1, 2019 1
Peoples Choice Dancesport Competition 2019 May 25, 2019 1 80.00
American Star Ball 2019 May 18, 2019 3 44.00
Crown Jewel of Dancesport 2019 May 18, 2019 1 25.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2019 May 11, 2019 3 66.00
Emerald Ball Dancesport Championship 2019 May 4, 2019 23 13.50
Washington Open Dancesport Competition 2019 May 4, 2019 2 77.00
Miami Vibe Dancesport Competition 2019 April 27, 2019 5 69.75
New Orleans Open Dancesport Championships 2019 April 20, 2019 1
San Diego Ballroom Beach Bash 2019 April 13, 2019 8 38.50
Philadelphia Dancesport Championship 2019 April 13, 2019 2 75.00
San Francisco Open Dancesport Championship 2019 April 6, 2019 4 66.33
Michigan Dance Challenge 2019 March 30, 2019 5 44.25
Windy City Open 2019 March 30, 2019 3 59.50
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2019 March 23, 2019 11 11.14
First Coast Classic Dancesport Championship 2019 March 9, 2019 1 20.00
Vegas Open Dance Challenge 2019 March 2, 2019 6 72.67
Heritage Classic Dancesport Championship 2019 March 2, 2019 2 29.50
New York Dance Festival 2019 Feb. 23, 2019 27 5.17
Indiana Challenge Dancesport Championship 2019 Feb. 23, 2019 3 47.00
California Open Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 6 50.40
Superstars Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 3 47.67
Platinum Dancesport Classic 2019 Feb. 2, 2019 2 103.00
Maryland Dancesport 2019 Feb. 2, 2019 1 3.00
Golden Star Dancesport Championship 2019 Jan. 26, 2019 6 31.00
Nashville Stars Dance Spectacular 2019 Jan. 19, 2019 3 66.50
Snow Ball 2019 Jan. 12, 2019 2 93.50
Yuletide Ball Championships 2018 Dec. 29, 2018 1 59.00
Holiday Dance Classic Championships 2018 Dec. 8, 2018 14 21.67
Kings Ball 2018 Dec. 1, 2018 7 30.83
South Open DanceSport Championship 2018 Dec. 1, 2018 3 24.50
California Star Ball Dancesport Championship 2018 Nov. 24, 2018 4 82.00
Ohio Star Ball 2018 Nov. 17, 2018 23 6.57
North American Imperial Star Ball 2018 Nov. 10, 2018 5 66.33
Hollywood Dancesport Championships 2018 Nov. 3, 2018 10 53.17
Commonwealth Classic 2018 Nov. 3, 2018 2 14.00
Caribbean Dancesport Classic 2018 Nov. 3, 2018 1 73.00
Paragon Open DanceSport Championships 2018 Oct. 27, 2018 11 14.83
Hotlanta The Classic 2018 Oct. 20, 2018 1
Elite DanceSport 2018 Oct. 13, 2018 3 37.00
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2018 Oct. 13, 2018 3 38.67
Constitution State Dancesport Championships 2018 Oct. 6, 2018 3 13.00
Hawaii Star Ball 2018 Oct. 6, 2018 2 46.00
Cleveland Dancesport Challenge 2018 Sept. 22, 2018 3 51.00
DBDC 2018 Sept. 15, 2018 5 37.40
Galaxy Dance Festival 2018 Sept. 15, 2018 1
USDC US Championship 2018 Sept. 8, 2018 5 61.75
USDC Open to the World 2018 Sept. 8, 2018 3 63.50
Embassy (World) Ballroom Championships 2018 Sept. 1, 2018 20 17.14
Capital Championships 2018 Aug. 25, 2018 5 26.25
The NV Ball DanceSport Championship 2018 Aug. 18, 2018 8 61.67
Cincinnati Ballroom Classic 2018 Aug. 18, 2018 1 90.00
Heart of America Championships 2018 Aug. 11, 2018 1 36.00
Empire Dance Championship 2018 Aug. 4, 2018 12 9.17
International Grand Ball Championship 2018 July 28, 2018 1
Virginia State Dancesport Championship 2018 July 21, 2018 1 29.00
Desert Classic Dancesport Championship 2018 July 14, 2018 8 74.50
Twin Cities Open Ballroom Championship 2018 July 14, 2018 1 66.00
Manhattan Dance Championship 2018 July 7, 2018 15 5.83
Millennium Dancesport Championship 2018 June 23, 2018 16 17.33
Northcoast Ballroom Championships 2018 June 23, 2018 1 99.00
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2018 June 16, 2018 4 36.25
Sapphire Dancesport Championship 2018 June 2, 2018 1
Peoples Choice Dancesport Competition 2018 May 26, 2018 1
American Star Ball 2018 May 19, 2018 5 48.25
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2018 May 12, 2018 3 135.00
Emerald Ball Dancesport Championship 2018 May 5, 2018 14 14.33
Wisconsin State Dancesport Championship 2018 April 28, 2018 4 39.50
Miami Vibe Dancesport Competition 2018 April 28, 2018 3 58.50
San Diego Ballroom Beach Bash 2018 April 14, 2018 12 32.83
Philadelphia Dancesport Championship 2018 April 14, 2018 1 126.00
San Francisco Open Dancesport Championship 2018 April 7, 2018 5 51.40
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2018 March 24, 2018 11 28.00
Music City Invitational 2018 March 17, 2018 1
ST Louis Star Ball Championship 2018 March 10, 2018 4 109.00
Vegas Open Dance Challenge 2018 March 3, 2018 7 52.60
Heritage Classic Dancesport Championship 2018 March 3, 2018 4 42.00
New York Dance Festival 2018 Feb. 24, 2018 18 9.00
California Open Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 7 53.20
Superstars Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 5 28.50
Eastern U.S. Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 2 23.50
Platinum Dancesport Classic 2018 Feb. 10, 2018 2 127.00
Maryland Dancesport 2018 Feb. 3, 2018 4 59.67
Golden Star Dancesport Championship 2018 Jan. 27, 2018 10 18.00
Nashville Starz DanceSport Spectacular 2018 Jan. 13, 2018 2 85.00
Snow Ball 2018 Jan. 13, 2018 2 72.00
Holiday Dance Classic Championships 2017 Dec. 9, 2017 24 11.33
Kings Ball 2017 Dec. 2, 2017 3 35.00
California Star Ball Dancesport Championship 2017 Nov. 25, 2017 1
Ohio Star Ball 2017 Nov. 18, 2017 16 4.50
North American Imperial Star Ball 2017 Nov. 11, 2017 6 53.00
Hollywood Dancesport Championships 2017 Nov. 4, 2017 8 59.60
Commonwealth Classic 2017 Nov. 4, 2017 2 57.00
Paragon Open DanceSport Championships 2017 Oct. 28, 2017 13 19.67
Grand National DanceSport Championships 2017 Oct. 28, 2017 2 60.00
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2017 Oct. 14, 2017 5 38.33
Elite DanceSport 2017 Oct. 14, 2017 4 41.75
Constitution State Dancesport Championships 2017 Oct. 7, 2017 2 46.50
Hawaii Star Ball 2017 Oct. 7, 2017 0
Motown Showdown DanceSport Challenge 2017 Sept. 30, 2017 0
Southwest Invitational DanceSport Championship 2017 Sept. 30, 2017 0
Cleveland Dancesport Challenge 2017 Sept. 23, 2017 1 23.00
DBDC 2017 Sept. 16, 2017 3 63.00
Galaxy Dance Festival 2017 Sept. 16, 2017 0
USDC US Championship 2017 Sept. 9, 2017 7 10.67
USDC Open to the World 2017 Sept. 9, 2017 5 13.75
Embassy (World) Ballroom Championships 2017 Sept. 2, 2017 19 23.71
Capital Championships 2017 Aug. 26, 2017 5 33.00
The NV Ball DanceSport Championship 2017 Aug. 19, 2017 5 30.00
Killick Klassik dancesport Event 2017 Aug. 19, 2017 2 71.00
Cincinnati Ballroom Classic 2017 Aug. 19, 2017 1 60.00
Heart of America Championships 2017 Aug. 12, 2017 2 109.00
Empire Dance Championship 2017 Aug. 5, 2017 18 7.83
Florida State DanceSport Championship 2017 Aug. 5, 2017 1 51.00
Volunteer State Dance Challenge 2017 July 29, 2017 2
International Grand Ball Championship 2017 July 29, 2017 0
Virginia State Dancesport Championship 2017 July 15, 2017 4 56.00
Desert Classic Dancesport Championship 2017 July 8, 2017 6 54.00
Twin Cities Open Ballroom Championship 2017 July 8, 2017 2 57.00
Manhattan Dance Championship 2017 July 1, 2017 14 7.67
Millennium Dancesport Championship 2017 June 24, 2017 22 5.83
Northcoast Ballroom Championships 2017 June 24, 2017 0
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2017 June 17, 2017 5 14.75
Colorado Star Ball Championship 2017 June 17, 2017 3 55.00
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2017 June 10, 2017 5 70.00
Chicago Crystal Ball 2017 June 3, 2017 2 30.50
Savannah Dance Classic 2017 June 3, 2017 0
Peoples Choice Dancesport Competition 2017 May 27, 2017 0
Dancing a la Carte Championship 2017 May 27, 2017 0
American Star Ball 2017 May 20, 2017 2 22.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2017 May 13, 2017 1 71.00
Portland Open Dancesport Competition 2017 May 13, 2017 0
Emerald Ball Dancesport Championship 2017 May 6, 2017 16 23.83
Washington Open Dancesport Competition 2017 May 6, 2017 0
Wisconsin State Dancesport Championship 2017 April 29, 2017 6 34.50
Miami Vibe Dancesport Competition 2017 April 22, 2017 0
Southern States Dancesport Championships 2017 April 15, 2017 0
San Diego Ballroom Beach Bash 2017 April 8, 2017 6 66.00
San Francisco Open Dancesport Championship 2017 April 1, 2017 3 6.00
Philadelphia Dancesport Championship 2017 April 1, 2017 1
Michigan Dance Challenge 2017 March 25, 2017 4 39.33
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2017 March 18, 2017 11 11.00
ST Louis Star Ball Championship 2017 March 11, 2017 1
Vegas Open Dance Challenge 2017 March 4, 2017 5 32.00
Heritage Classic Dancesport Championship 2017 March 4, 2017 3 64.00
New York Dance Festival 2017 Feb. 25, 2017 22 12.83
Indiana Challenge Dancesport Championship 2017 Feb. 25, 2017 4 39.00
California Open Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 10 9.50
Superstars Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 3 22.00
Eastern U.S. Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 0
Maryland Dancesport Championship 2017 Feb. 4, 2017 4 2.50
Golden Star Dancesport Championship 2017 Jan. 28, 2017 6 22.00
Platinum Dancesport Classic 2017 Jan. 28, 2017 1
City Lights 2017 Jan. 28, 2017 1
Nashville Stars Dance Spectacular 2017 Jan. 21, 2017 1
Snow Ball 2017 Jan. 13, 2017 0
Holiday Dance Classic Championships 2016 Dec. 10, 2016 27 9.17
Kings Ball 2016 Dec. 3, 2016 4 2.00
Ohio Star Ball 2016 Nov. 26, 2016 25