Pro/Am Open Latin C (51+)

Total competitors: 151

Rank Parntership Total Points Total Competitions Points per Competition
1 D'Angelo/Pilipenchuk 174 14 12.4
2 Lynch/McCann 112 10 11.2
3 Magnesen Mrs/Zhyvkov 105 10 10.5
4 Wong/Lifshitz 95 8 11.9
5 Bennington/Mulyavka 88 9 9.8
6 Peoples/Bartashevich 75 7 10.7
7 Svyatets/Vukosavljevic 68 6 11.3
8 Romero/Bilopukhov 61 4 15.3
9 Shreiber/Elgueta 60 10 6
10 Lowery/Wiatrowski 57 7 8.1
11 Sevavljevic/Kutuzovs 49 4 12.3
11 Wright/Voronovich 49 3 16.3
13 Dong/Ilyushenov 47 4 11.8
14 Shakeshaft/Osai 44 11 4
15 Peng/Karaulov 43 5 8.6
16 Luu/Tarasov 42 3 14
17 Kulman/Shpakov 41 5 8.2
18 Fujiwara/Spirov 40 3 13.3
18 Goddard/Escolme 40 7 5.7
20 Collins/Serdyuk 38 4 9.5
21 Tran/Vasic 34 6 5.7
22 Chung/Bardahan 31 4 7.8
23 Chiu/Bager 30 5 6
23 Juliano/Danailov 30 5 6
25 Marre/Terziev 29 5 5.8
25 Parasuco/Arbour 29 4 7.3
25 Tang/Gilin 29 3 9.7
28 Fung/Taraniuk 27 4 6.8
29 Lee/Lewis 26 3 8.7
30 Lim/Astakhov 24 2 12
31 Chen/Gozzi 23 6 3.8
31 Mee/Voronovich 23 2 11.5
33 Ethier/Lafreniere 21 3 7
33 Young/Banko 21 4 5.3
35 Fung/Kazlouski 20 1 20
35 Trakhman/Legkovenko 20 3 6.7
37 Swatets/Vukosavljevic 19 1 19
38 Wong/Studenny 18 1 18
39 Chen/Nikishkin 17 2 8.5
39 Kay/Kurakin 17 6 2.8
41 Schueler/Stoynov 15 3 5
42 Wing/Balykin 14 2 7
43 Hornlien/Nazarov 13 2 6.5
43 Lynn/Bogre 13 4 3.3
45 Hsi/Kapitannikov 12 3 4
45 Suxtets/Vukosavljevic 12 1 12
45 Torre/Asenov 12 3 4
48 Amico/Lisowski 11 3 3.7
48 Frapreau/Anisimov 11 3 3.7
48 Summers/Vasco 11 3 3.7
48 Thomas/Alekssev 11 6 1.8
48 Viva/Burazer 11 3 3.7
53 Switzer/Balasanyan 10 2 5
54 Loftspring/McNamee 9 3 3
54 Murphy/Spirov 9 2 4.5
54 Ye/Lazarev 9 3 3
57 DiLazzaro/Vampo 8 1 8
57 Hannon/Kora 8 1 8
57 Kuwahara/Reyzin 8 1 8
57 Lekht/Derimov 8 1 8
57 Trujillo/Skimelis 8 1 8
57 White/Brilhante 8 1 8
63 Chang/Zakhariants 7 2 3.5
63 DeGiorgio/Banko 7 1 7
63 Tunick/Voronovich 7 1 7
63 Zhang/Chizhik 7 1 7
67 Clarke/Nashev 6 1 6
67 Gonzales/Vukosavljevic 6 1 6
67 Hernandez/Greco 6 1 6
67 Kazakevich/Gotchev 6 3 2
67 Lowery/Merenkov 6 1 6
67 Page/Sheveleva 6 1 6
73 Anest/Kraev 5 2 2.5
73 Bors/Lebedev 5 2 2.5
73 Bottini/Vukosavljevic 5 1 5
73 Fuchs/Zakhariants 5 1 5
73 Loeb/Khutsidze 5 1 5
73 Nichols/Shevelev 5 1 5
73 Rapoport/Asenov 5 4 1.3
80 13390/Vasic 4 1 4
80 Capo/Lopez 4 1 4
80 Finley/Arteaga 4 3 1.3
80 Fox/Danailov 4 1 4
80 Greif/Bersten 4 1 4
80 Hernandez/Fortuna 4 1 4
80 Kirkegaard/Anderson 4 4 1
80 Rommel/Bachvarov 4 2 2
88 Bors/Babenko 3 1 3
88 Chu/Sobczynski 3 1 3
88 Holland/Pugh 3 2 1.5
88 Ksiazek/Lytvyn 3 1 3
88 Li/Karaulov 3 1 3
88 Lo Basso/Sharov 3 1 3
88 Lumelsky/Shpakov 3 1 3
88 Richards/Tomaszewski 3 1 3
88 Shih/Figar 3 1 3
88 Sibayan/Hauer 3 1 3
88 Tuimebayeva/Manastyrev 3 1 3
88 Young/Karadzhov 3 1 3
88 Zirn/Sandvig 3 1 3
101 Abraham/Obuhov 2 1 2
101 Belzberg/Bartashevich 2 1 2
101 Bonde/Arvidsson 2 1 2
101 Boudreau/Sirkaite 2 1 2
101 Caracciolo/Klyukin 2 1 2
101 Chen/Anokhin 2 1 2
101 Ching/Tarasov 2 1 2
101 Harrison/Kravets 2 2 1
101 Ho/Jamialkowski 2 2 1
101 Horvath/Katona 2 1 2
101 Kirkegaard/Cawston 2 1 2
101 Lambert/Ramos 2 1 2
101 Lee/Gozzi 2 1 2
101 Lehrburger/Barsukov 2 1 2
101 Migneault/Stefanskiy 2 2 1
101 Ooi/Mostsevoi 2 1 2
101 Petryaeva/Kasper 2 1 2
101 Polavarapu/Vaidila 2 1 2
101 Porges/Katona 2 1 2
101 Rapoport/Shapoval 2 1 2
101 Smith/Kisialiou 2 2 1
101 Srygley/Pugh 2 1 2
101 Tan/Folker 2 1 2
101 Waters/MacAdam 2 2 1
101 Yang/Privitera 2 1 2
126 Boodman/Colac 1 1 1
126 Bozic/Barashihina 1 1 1
126 Carpenter/Pilipenchuk 1 1 1
126 Chernega/Balykin 1 1 1
126 Cooper/Dmytrenko 1 1 1
126 Durocher/Desterhaft 1 1 1
126 Fiks/Nekrasov 1 1 1
126 Fisher/Turiashvili 1 1 1
126 Hseih/Shvetsov 1 1 1
126 Hubchenko/Rivera 1 1 1
126 Kim/Yushin 1 1 1
126 Kuwahara/Kraev 1 1 1
126 Lagocha/Phillips 1 1 1
126 Liu/Bersten 1 1 1
126 Magnesen Mr/Zhyvkov 1 1 1
126 McWherter/Blanquicett 1 1 1
126 Meehan/Golovin 1 1 1
126 Ning/Sboev 1 1 1
126 Okuyama/Kora 1 1 1
126 Pansing/Labrado 1 1 1
126 Saengkeo/Panchenko 1 1 1
126 Sawyer/Davies 1 1 1
126 Schauerman/Telona Jr. 1 1 1
126 Wang/Legkovenko 1 1 1
126 Wang/Terziev 1 1 1
126 Wong/Brivks 1 1 1
Competition Date Competitors Difficulty*
Ohio Star Ball 2016 Nov. 26, 2016 31
Emerald Ball Dancesport Championship 2019 May 4, 2019 25 4.00
Ohio Star Ball 2017 Nov. 18, 2017 24 5.00
Empire Dance Championship 2017 Aug. 5, 2017 23 6.67
Empire Dance Championship 2019 Aug. 3, 2019 22 8.33
Ohio Star Ball 2018 Nov. 17, 2018 22 4.00
Millennium Dancesport Championship 2017 June 24, 2017 22 4.67
Holiday Dance Classic Championships 2018 Dec. 8, 2018 21 6.17
Emerald Ball Dancesport Championship 2017 May 6, 2017 21 4.43
Embassy (World) Ballroom Championships 2018 Sept. 1, 2018 20 3.50
Manhattan Dance Championship 2017 July 1, 2017 20 7.33
Millennium Dancesport Championship 2018 June 23, 2018 19 3.50
Emerald Ball Dancesport Championship 2018 May 5, 2018 19 3.83
Hollywood Dancesport Championships 2017 Nov. 4, 2017 19 6.83
Holiday Dance Classic Championships 2016 Dec. 10, 2016 19 7.33
Holiday Dance Classic Championships 2017 Dec. 9, 2017 18 9.00
Embassy (World) Ballroom Championships 2017 Sept. 2, 2017 18 3.50
Embassy (World) Ballroom Championships 2019 Aug. 31, 2019 17 5.00
New York Dance Festival 2019 Feb. 23, 2019 17 15.33
San Diego Ballroom Beach Bash 2017 April 8, 2017 16 9.67
Manhattan Dance Championship 2019 July 6, 2019 15 16.67
USDC Open to the World 2017 Sept. 9, 2017 15 4.33
Millennium Dancesport Championship 2019 June 29, 2019 14 7.33
California Open Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 14 9.83
New York Dance Festival 2018 Feb. 24, 2018 14 6.33
Paragon Open DanceSport Championships 2019 Oct. 26, 2019 13 12.33
USDC US Championship 2018 Sept. 8, 2018 13 5.67
Manhattan Dance Championship 2018 July 7, 2018 13 9.00
USDC US Championship 2017 Sept. 9, 2017 13 3.67
Desert Classic Dancesport Championship 2017 July 8, 2017 13 24.50
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2019 March 23, 2019 12 19.67
Hollywood Dancesport Championships 2018 Nov. 3, 2018 12 5.50
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2018 March 24, 2018 12 11.83
The NV Ball DanceSport Championship 2017 Aug. 19, 2017 12 18.50
Miami Vibe Dancesport Competition 2017 April 22, 2017 12 25.00
New York Dance Festival 2017 Feb. 25, 2017 12 15.67
California Open Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 12 14.00
Constitution State Dancesport Championships 2019 Oct. 5, 2019 11 9.50
The NV Ball DanceSport Championship 2018 Aug. 18, 2018 11 4.83
San Diego Ballroom Beach Bash 2018 April 14, 2018 11 14.17
Paragon Open DanceSport Championships 2017 Oct. 28, 2017 11 37.14
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2017 March 18, 2017 11 42.17
Capital Championships 2019 Aug. 24, 2019 10 7.83
The NV Ball DanceSport Championship 2019 Aug. 17, 2019 10 29.71
San Diego Ballroom Beach Bash 2019 April 13, 2019 10 4.17
USDC Open to the World 2018 Sept. 8, 2018 10 5.50
Empire Dance Championship 2018 Aug. 4, 2018 10 5.83
Desert Classic Dancesport Championship 2018 July 14, 2018 10 13.00
Golden Star Dancesport Championship 2017 Jan. 28, 2017 10 24.50
DBDC 2019 July 27, 2019 9 26.67
Paragon Open DanceSport Championships 2018 Oct. 27, 2018 9 25.80
California Open Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 9 29.00
Miami Vibe Dancesport Competition 2019 April 27, 2019 8 55.20
Golden Star Dancesport Championship 2019 Jan. 26, 2019 8 32.50
Kings Ball 2018 Dec. 1, 2018 8 36.80
Wisconsin State Dancesport Championship 2018 April 28, 2018 8 83.20
Vegas Open Dance Challenge 2017 March 4, 2017 8 36.14
Superstars Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 8 35.00
Kings Ball 2019 Dec. 7, 2019 7 55.67
Desert Classic Dancesport Championship 2019 July 13, 2019 7 22.20
San Francisco Open Dancesport Championship 2019 April 6, 2019 7 42.71
Elite DanceSport 2018 Oct. 13, 2018 7 42.00
Constitution State Dancesport Championships 2018 Oct. 6, 2018 7 16.40
Capital Championships 2018 Aug. 25, 2018 7 41.80
San Francisco Open Dancesport Championship 2018 April 7, 2018 7 13.67
Wisconsin State Dancesport Championship 2017 April 29, 2017 7 34.50
Grand National DanceSport Championships 2019 Oct. 26, 2019 6 51.00
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2019 June 8, 2019 6 27.67
Wisconsin State Dancesport Championship 2019 April 27, 2019 6 67.75
Windy City Open 2019 March 30, 2019 6 62.40
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2018 June 9, 2018 6 17.00
Golden Star Dancesport Championship 2018 Jan. 27, 2018 6 44.83
Nashville Starz DanceSport Spectacular 2018 Jan. 13, 2018 6 84.00
DBDC 2017 Sept. 16, 2017 6 16.25
San Francisco Open Dancesport Championship 2017 April 1, 2017 6 53.50
USDC Open to the World 2019 Sept. 7, 2019 5 6.75
North American Imperial Star Ball 2018 Nov. 10, 2018 5 17.00
Miami Vibe Dancesport Competition 2018 April 28, 2018 5 30.00
Vegas Open Dance Challenge 2018 March 3, 2018 5 54.50
Elite DanceSport 2017 Oct. 14, 2017 5 63.25
Capital Championships 2017 Aug. 26, 2017 5 10.50
Virginia State Dancesport Championship 2017 July 15, 2017 5 98.67
American Star Ball 2017 May 20, 2017 5 56.75
Heritage Classic Dancesport Championship 2017 March 4, 2017 5 22.50
Peoples Choice Dancesport Competition 2019 May 25, 2019 4 102.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2019 May 11, 2019 4 25.33
New Orleans Open Dancesport Championships 2019 April 20, 2019 4 25.00
Vegas Open Dance Challenge 2019 March 2, 2019 4 49.33
Superstars Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 4 47.67
Hotlanta The Classic 2018 Oct. 20, 2018 4 18.33
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2018 Oct. 13, 2018 4 71.00
DBDC 2018 Sept. 15, 2018 4 37.50
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2018 May 12, 2018 4 99.00
Heritage Classic Dancesport Championship 2018 March 3, 2018 4 86.33
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2017 June 17, 2017 4 20.50
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2017 June 10, 2017 4 53.50
Eastern U.S. Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 4 49.00
Autumn Dance Classic 2019 Oct. 19, 2019 3 59.00
Hotlanta The Classic 2019 Oct. 19, 2019 3 55.00
Heart of America Championships 2019 Aug. 10, 2019 3 74.33
Colorado Star Ball Championship 2019 June 15, 2019 3 5.00
Philadelphia Dancesport Championship 2019 April 13, 2019 3 22.33
Maryland Dancesport 2019 Feb. 2, 2019 3 56.00
City Lights Open 2019 Jan. 26, 2019 3 24.33
Nashville Stars Dance Spectacular 2019 Jan. 19, 2019 3 82.33
South Open DanceSport Championship 2018 Dec. 1, 2018 3 40.00
Caribbean Dancesport Classic 2018 Nov. 3, 2018 3 8.00
Peoples Choice Dancesport Competition 2018 May 26, 2018 3 61.50
American Star Ball 2018 May 19, 2018 3 85.00
Philadelphia Dancesport Championship 2018 April 14, 2018 3 84.00
Platinum Dancesport Classic 2018 Feb. 10, 2018 3 5.50
Maryland Dancesport 2018 Feb. 3, 2018 3 89.50
City Lights Open 2018 Jan. 27, 2018 3 56.67
Kings Ball 2017 Dec. 2, 2017 3 47.00
California Star Ball Dancesport Championship 2017 Nov. 25, 2017 3 47.00
Constitution State Dancesport Championships 2017 Oct. 7, 2017 3 14.00
Killick Klassik dancesport Event 2017 Aug. 19, 2017 3 34.00
Heart of America Championships 2017 Aug. 12, 2017 3
Chicago Crystal Ball 2017 June 3, 2017 3 27.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2017 May 13, 2017 3 49.00
Michigan Dance Challenge 2017 March 25, 2017 3
Maryland Dancesport Championship 2017 Feb. 4, 2017 3 28.00
Nashville Stars Dance Spectacular 2017 Jan. 21, 2017 3
Yuletide Ball Championships 2016 Dec. 31, 2016 3
Kings Ball 2016 Dec. 3, 2016 3 3.00
Seattle Star Ball 2019 Oct. 5, 2019 2 70.50
International Grand Ball Championship 2019 July 27, 2019 2 19.50
Twin Cities Open Ballroom Championship 2019 July 20, 2019 2
Virginia State Dancesport Championship 2019 July 20, 2019 2 70.50
Chicago Crystal Ball 2019 June 8, 2019 2 114.00
Savannah Dance Classic 2019 June 1, 2019 2
Indianapolis Open Dancesport Competition 2019 April 6, 2019 2 103.50
Michigan Dance Challenge 2019 March 30, 2019 2
Heritage Classic Dancesport Championship 2019 March 2, 2019 2 61.50
Eastern U.S. Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 2 33.00
Platinum Dancesport Classic 2019 Feb. 2, 2019 2 1.00
California Open Dancesport Championship 2018 Nov. 24, 2018 2
Commonwealth Classic 2018 Nov. 3, 2018 2 20.00
Hawaii Star Ball 2018 Oct. 6, 2018 2 3.00
Cleveland Dancesport Challenge 2018 Sept. 22, 2018 2
Galaxy Dance Festival 2018 Sept. 15, 2018 2 105.00
Seattle Star Ball 2018 Aug. 4, 2018 2
Virginia State Dancesport Championship 2018 July 21, 2018 2 66.50
Snow Ball 2018 Jan. 13, 2018 2 91.00
Grand National DanceSport Championships 2017 Oct. 28, 2017 2 20.00
San Francisco Autumn Dance Classic 2017 Oct. 21, 2017 2 31.00
Galaxy Dance Festival 2017 Sept. 16, 2017 2
Volunteer State Dance Challenge 2017 July 29, 2017 2 94.00
Platinum Dancesport Classic 2017 Jan. 28, 2017 2
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2019 June 15, 2019 1 66.00
American Star Ball 2019 May 18, 2019 1 102.00
Crown Jewel of Dancesport 2019 May 18, 2019 1 123.00
Washington Open Dancesport Competition 2019 May 4, 2019 1 20.00
Indiana Challenge Dancesport Championship 2019 Feb. 23, 2019 1
Snow Ball 2019 Jan. 12, 2019 1
Ultimate Dancesport Challenge 2018 Nov. 10, 2018 1 87.00
Boca Ballroom DanceSport Competition 2018 Aug. 18, 2018 1 9.00
International Grand Ball Championship 2018 July 28, 2018 1 49.00
Northcoast Ballroom Championships 2018 June 23, 2018 1
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2018 June 16, 2018 1 9.00
Savannah Dance Classic 2018 June 2, 2018 1 117.00
Music City Invitational 2018 March 17, 2018 1 114.00
Eastern U.S. Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 1
Superstars Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 1 2.00
Commonwealth Classic 2017 Nov. 4, 2017 1 71.00
Ultimate Dancesport Challenge 2017 Nov. 4, 2017 1 135.00
Hotlanta The Classic 2017 Oct. 21, 2017 1 105.00
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2017 Oct. 14, 2017 1 73.00
First Coast Classic Dancesport Championship 2017 Oct. 7, 2017 1
Motown Showdown DanceSport Challenge 2017 Sept. 30, 2017 1 131.00
Cleveland Dancesport Challenge 2017 Sept. 23, 2017 1
International Grand Ball Championship 2017 July 29, 2017 1 58.00
Twin Cities Open Ballroom Championship 2017 July 8, 2017 1 62.00
Colorado Star Ball Championship 2017 June 17, 2017 1 89.00
Peoples Choice Dancesport Competition 2017 May 27, 2017 1 4.00
Crown Jewel of Dancesport 2017 May 20, 2017 1 34.00
Washington Open Dancesport Competition 2017 May 6, 2017 1
Philadelphia Dancesport Championship 2017 April 1, 2017 1
ST Louis Star Ball Championship 2017 March 11, 2017 1
City Lights 2017 Jan. 28, 2017 1 3.00
Snow Ball 2017 Jan. 13, 2017 1
Hawaii Star Ball 2017 Oct. 7, 2017 0
Southwest Invitational DanceSport Championship 2017 Sept. 30, 2017 0
Cincinnati Ballroom Classic 2017 Aug. 19, 2017 0
Northcoast Ballroom Championships 2017 June 24, 2017 0
Savannah Dance Classic 2017 June 3, 2017 0
Dancing a la Carte Championship 2017 May 27, 2017 0
Portland Open Dancesport Competition 2017 May 13, 2017 0
Southern States Dancesport Championships 2017 April 15, 2017 0
Competition Date Competitors Difficulty*
Kings Ball 2019 Dec. 7, 2019 7 55.67
Paragon Open DanceSport Championships 2019 Oct. 26, 2019 13 12.33
Grand National DanceSport Championships 2019 Oct. 26, 2019 6 51.00
Hotlanta The Classic 2019 Oct. 19, 2019 3 55.00
Autumn Dance Classic 2019 Oct. 19, 2019 3 59.00
Constitution State Dancesport Championships 2019 Oct. 5, 2019 11 9.50
Seattle Star Ball 2019 Oct. 5, 2019 2 70.50
USDC Open to the World 2019 Sept. 7, 2019 5 6.75
Embassy (World) Ballroom Championships 2019 Aug. 31, 2019 17 5.00
Capital Championships 2019 Aug. 24, 2019 10 7.83
The NV Ball DanceSport Championship 2019 Aug. 17, 2019 10 29.71
Heart of America Championships 2019 Aug. 10, 2019 3 74.33
Empire Dance Championship 2019 Aug. 3, 2019 22 8.33
DBDC 2019 July 27, 2019 9 26.67
International Grand Ball Championship 2019 July 27, 2019 2 19.50
Virginia State Dancesport Championship 2019 July 20, 2019 2 70.50
Twin Cities Open Ballroom Championship 2019 July 20, 2019 2
Desert Classic Dancesport Championship 2019 July 13, 2019 7 22.20
Manhattan Dance Championship 2019 July 6, 2019 15 16.67
Millennium Dancesport Championship 2019 June 29, 2019 14 7.33
Colorado Star Ball Championship 2019 June 15, 2019 3 5.00
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2019 June 15, 2019 1 66.00
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2019 June 8, 2019 6 27.67
Chicago Crystal Ball 2019 June 8, 2019 2 114.00
Savannah Dance Classic 2019 June 1, 2019 2
Peoples Choice Dancesport Competition 2019 May 25, 2019 4 102.00
Crown Jewel of Dancesport 2019 May 18, 2019 1 123.00
American Star Ball 2019 May 18, 2019 1 102.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2019 May 11, 2019 4 25.33
Emerald Ball Dancesport Championship 2019 May 4, 2019 25 4.00
Washington Open Dancesport Competition 2019 May 4, 2019 1 20.00
Miami Vibe Dancesport Competition 2019 April 27, 2019 8 55.20
Wisconsin State Dancesport Championship 2019 April 27, 2019 6 67.75
New Orleans Open Dancesport Championships 2019 April 20, 2019 4 25.00
San Diego Ballroom Beach Bash 2019 April 13, 2019 10 4.17
Philadelphia Dancesport Championship 2019 April 13, 2019 3 22.33
San Francisco Open Dancesport Championship 2019 April 6, 2019 7 42.71
Indianapolis Open Dancesport Competition 2019 April 6, 2019 2 103.50
Windy City Open 2019 March 30, 2019 6 62.40
Michigan Dance Challenge 2019 March 30, 2019 2
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2019 March 23, 2019 12 19.67
Vegas Open Dance Challenge 2019 March 2, 2019 4 49.33
Heritage Classic Dancesport Championship 2019 March 2, 2019 2 61.50
New York Dance Festival 2019 Feb. 23, 2019 17 15.33
Indiana Challenge Dancesport Championship 2019 Feb. 23, 2019 1
California Open Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 14 9.83
Superstars Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 4 47.67
Eastern U.S. Dancesport Championship 2019 Feb. 16, 2019 2 33.00
Maryland Dancesport 2019 Feb. 2, 2019 3 56.00
Platinum Dancesport Classic 2019 Feb. 2, 2019 2 1.00
Golden Star Dancesport Championship 2019 Jan. 26, 2019 8 32.50
City Lights Open 2019 Jan. 26, 2019 3 24.33
Nashville Stars Dance Spectacular 2019 Jan. 19, 2019 3 82.33
Snow Ball 2019 Jan. 12, 2019 1
Holiday Dance Classic Championships 2018 Dec. 8, 2018 21 6.17
Kings Ball 2018 Dec. 1, 2018 8 36.80
South Open DanceSport Championship 2018 Dec. 1, 2018 3 40.00
California Open Dancesport Championship 2018 Nov. 24, 2018 2
Ohio Star Ball 2018 Nov. 17, 2018 22 4.00
North American Imperial Star Ball 2018 Nov. 10, 2018 5 17.00
Ultimate Dancesport Challenge 2018 Nov. 10, 2018 1 87.00
Hollywood Dancesport Championships 2018 Nov. 3, 2018 12 5.50
Caribbean Dancesport Classic 2018 Nov. 3, 2018 3 8.00
Commonwealth Classic 2018 Nov. 3, 2018 2 20.00
Paragon Open DanceSport Championships 2018 Oct. 27, 2018 9 25.80
Hotlanta The Classic 2018 Oct. 20, 2018 4 18.33
Elite DanceSport 2018 Oct. 13, 2018 7 42.00
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2018 Oct. 13, 2018 4 71.00
Constitution State Dancesport Championships 2018 Oct. 6, 2018 7 16.40
Hawaii Star Ball 2018 Oct. 6, 2018 2 3.00
Cleveland Dancesport Challenge 2018 Sept. 22, 2018 2
DBDC 2018 Sept. 15, 2018 4 37.50
Galaxy Dance Festival 2018 Sept. 15, 2018 2 105.00
USDC US Championship 2018 Sept. 8, 2018 13 5.67
USDC Open to the World 2018 Sept. 8, 2018 10 5.50
Embassy (World) Ballroom Championships 2018 Sept. 1, 2018 20 3.50
Capital Championships 2018 Aug. 25, 2018 7 41.80
The NV Ball DanceSport Championship 2018 Aug. 18, 2018 11 4.83
Boca Ballroom DanceSport Competition 2018 Aug. 18, 2018 1 9.00
Empire Dance Championship 2018 Aug. 4, 2018 10 5.83
Seattle Star Ball 2018 Aug. 4, 2018 2
International Grand Ball Championship 2018 July 28, 2018 1 49.00
Virginia State Dancesport Championship 2018 July 21, 2018 2 66.50
Desert Classic Dancesport Championship 2018 July 14, 2018 10 13.00
Manhattan Dance Championship 2018 July 7, 2018 13 9.00
Millennium Dancesport Championship 2018 June 23, 2018 19 3.50
Northcoast Ballroom Championships 2018 June 23, 2018 1
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2018 June 16, 2018 1 9.00
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2018 June 9, 2018 6 17.00
Savannah Dance Classic 2018 June 2, 2018 1 117.00
Peoples Choice Dancesport Competition 2018 May 26, 2018 3 61.50
American Star Ball 2018 May 19, 2018 3 85.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2018 May 12, 2018 4 99.00
Emerald Ball Dancesport Championship 2018 May 5, 2018 19 3.83
Wisconsin State Dancesport Championship 2018 April 28, 2018 8 83.20
Miami Vibe Dancesport Competition 2018 April 28, 2018 5 30.00
San Diego Ballroom Beach Bash 2018 April 14, 2018 11 14.17
Philadelphia Dancesport Championship 2018 April 14, 2018 3 84.00
San Francisco Open Dancesport Championship 2018 April 7, 2018 7 13.67
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2018 March 24, 2018 12 11.83
Music City Invitational 2018 March 17, 2018 1 114.00
Vegas Open Dance Challenge 2018 March 3, 2018 5 54.50
Heritage Classic Dancesport Championship 2018 March 3, 2018 4 86.33
New York Dance Festival 2018 Feb. 24, 2018 14 6.33
California Open Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 9 29.00
Superstars Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 1 2.00
Eastern U.S. Dancesport Championship 2018 Feb. 17, 2018 1
Platinum Dancesport Classic 2018 Feb. 10, 2018 3 5.50
Maryland Dancesport 2018 Feb. 3, 2018 3 89.50
Golden Star Dancesport Championship 2018 Jan. 27, 2018 6 44.83
City Lights Open 2018 Jan. 27, 2018 3 56.67
Nashville Starz DanceSport Spectacular 2018 Jan. 13, 2018 6 84.00
Snow Ball 2018 Jan. 13, 2018 2 91.00
Holiday Dance Classic Championships 2017 Dec. 9, 2017 18 9.00
Kings Ball 2017 Dec. 2, 2017 3 47.00
California Star Ball Dancesport Championship 2017 Nov. 25, 2017 3 47.00
Ohio Star Ball 2017 Nov. 18, 2017 24 5.00
Hollywood Dancesport Championships 2017 Nov. 4, 2017 19 6.83
Ultimate Dancesport Challenge 2017 Nov. 4, 2017 1 135.00
Commonwealth Classic 2017 Nov. 4, 2017 1 71.00
Paragon Open DanceSport Championships 2017 Oct. 28, 2017 11 37.14
Grand National DanceSport Championships 2017 Oct. 28, 2017 2 20.00
San Francisco Autumn Dance Classic 2017 Oct. 21, 2017 2 31.00
Hotlanta The Classic 2017 Oct. 21, 2017 1 105.00
Elite DanceSport 2017 Oct. 14, 2017 5 63.25
Chicago Harvest Moon Ball Dancesport Championship 2017 Oct. 14, 2017 1 73.00
Constitution State Dancesport Championships 2017 Oct. 7, 2017 3 14.00
First Coast Classic Dancesport Championship 2017 Oct. 7, 2017 1
Hawaii Star Ball 2017 Oct. 7, 2017 0
Motown Showdown DanceSport Challenge 2017 Sept. 30, 2017 1 131.00
Southwest Invitational DanceSport Championship 2017 Sept. 30, 2017 0
Cleveland Dancesport Challenge 2017 Sept. 23, 2017 1
DBDC 2017 Sept. 16, 2017 6 16.25
Galaxy Dance Festival 2017 Sept. 16, 2017 2
USDC Open to the World 2017 Sept. 9, 2017 15 4.33
USDC US Championship 2017 Sept. 9, 2017 13 3.67
Embassy (World) Ballroom Championships 2017 Sept. 2, 2017 18 3.50
Capital Championships 2017 Aug. 26, 2017 5 10.50
The NV Ball DanceSport Championship 2017 Aug. 19, 2017 12 18.50
Killick Klassik dancesport Event 2017 Aug. 19, 2017 3 34.00
Cincinnati Ballroom Classic 2017 Aug. 19, 2017 0
Heart of America Championships 2017 Aug. 12, 2017 3
Empire Dance Championship 2017 Aug. 5, 2017 23 6.67
Volunteer State Dance Challenge 2017 July 29, 2017 2 94.00
International Grand Ball Championship 2017 July 29, 2017 1 58.00
Virginia State Dancesport Championship 2017 July 15, 2017 5 98.67
Desert Classic Dancesport Championship 2017 July 8, 2017 13 24.50
Twin Cities Open Ballroom Championship 2017 July 8, 2017 1 62.00
Manhattan Dance Championship 2017 July 1, 2017 20 7.33
Millennium Dancesport Championship 2017 June 24, 2017 22 4.67
Northcoast Ballroom Championships 2017 June 24, 2017 0
Yankee Classic & New England Dancesport Championship 2017 June 17, 2017 4 20.50
Colorado Star Ball Championship 2017 June 17, 2017 1 89.00
Great Gatsby Gala Dancesport Championship 2017 June 10, 2017 4 53.50
Chicago Crystal Ball 2017 June 3, 2017 3 27.00
Savannah Dance Classic 2017 June 3, 2017 0
Peoples Choice Dancesport Competition 2017 May 27, 2017 1 4.00
Dancing a la Carte Championship 2017 May 27, 2017 0
American Star Ball 2017 May 20, 2017 5 56.75
Crown Jewel of Dancesport 2017 May 20, 2017 1 34.00
Atlanta Open Dancesport Spectacular 2017 May 13, 2017 3 49.00
Portland Open Dancesport Competition 2017 May 13, 2017 0
Emerald Ball Dancesport Championship 2017 May 6, 2017 21 4.43
Washington Open Dancesport Competition 2017 May 6, 2017 1
Wisconsin State Dancesport Championship 2017 April 29, 2017 7 34.50
Miami Vibe Dancesport Competition 2017 April 22, 2017 12 25.00
Southern States Dancesport Championships 2017 April 15, 2017 0
San Diego Ballroom Beach Bash 2017 April 8, 2017 16 9.67
San Francisco Open Dancesport Championship 2017 April 1, 2017 6 53.50
Philadelphia Dancesport Championship 2017 April 1, 2017 1
Michigan Dance Challenge 2017 March 25, 2017 3
Tri-State Challenge Dancesport Championship 2017 March 18, 2017 11 42.17
ST Louis Star Ball Championship 2017 March 11, 2017 1
Vegas Open Dance Challenge 2017 March 4, 2017 8 36.14
Heritage Classic Dancesport Championship 2017 March 4, 2017 5 22.50
New York Dance Festival 2017 Feb. 25, 2017 12 15.67
California Open Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 12 14.00
Superstars Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 8 35.00
Eastern U.S. Dancesport Championship 2017 Feb. 18, 2017 4 49.00
Maryland Dancesport Championship 2017 Feb. 4, 2017 3 28.00
Golden Star Dancesport Championship 2017 Jan. 28, 2017 10 24.50
Platinum Dancesport Classic 2017 Jan. 28, 2017 2
City Lights 2017 Jan. 28, 2017 1 3.00
Nashville Stars Dance Spectacular 2017 Jan. 21, 2017 3
Snow Ball 2017 Jan. 13, 2017 1
Yuletide Ball Championships 2016 Dec. 31, 2016 3
Holiday Dance Classic Championships 2016 Dec. 10, 2016 19 7.33
Kings Ball 2016 Dec. 3, 2016 3 3.00
Ohio Star Ball 2016 Nov. 26, 2016 31